Serdecznie zapraszamy do udziału w V Doktorancko-Studenckim Seminarium Naukowym organizowanym w Instytucie Nauk Teologicznych Uniwersytetu Szczecińskiego w ramach cyklu „Interdyscyplinarne Laboratorium Badań nad Chrześcijaństwem”. 

Tematem przewodnim będzie wykład: „Ścieżki homo religiosus w odczarowanym świecie. Próba rozpoznania”Ekspertką będzie p. prof. dr hab. Magdalena Zowczak – etnografka, badaczka kultury religijnej i wykładowczyni w Uniwersytecie Warszawskim, a moderatorem spotkania ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US – Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Teologicznych US.

 

Seminarium odbędzie się 7 grudnia 2022 o godz. 16:30 i będzie miało formę hybrydową. Stacjonarnie w INT US – ul. Pawła VI nr 2 w Szczecinie lub online przez platformę MS Teams (link zostanie przesłany do zarejestrowanych uczestników).

 

Obowiązkowe zapisy do 4 grudnia: https://tiny.pl/wc3kt

Wydarzenie FB:  https://tiny.pl/wc32x

 

Uczestnicy otrzymają tekst oraz nagranie do zapoznania się przed seminarium. Za udział każdy otrzymuje imienny certyfikat.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu:

kaciaryna.bychak@phd.usz.edu.pl

lukasz.paluch@phd.usz.edu.pl

 

Interdyscyplinarne Laboratorium Badań nad Chrześcijaństwem to wspólna inicjatywa doktorantów Szkoły Doktorskiej US i pracowników naukowych INT oraz Interdyscyplinarnego Koła Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem Laboratorium jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, naukowej dyskusji i wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań w obrębie szeroko pojętych badań nad chrześcijaństwem w ujęciu interdyscyplinarnym. Do udziału w Laboratorium zapraszamy zarówno ekspertów, jak i młodych naukowców z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych.

Seminaria Doktorancko-Studenckie w Instytucie Nauk Teologicznych US są jednym z działań w ramach Laboratorium, ich celem jest poszerzenie możliwości metodologicznych doktorantów i studentów teologii oraz innych dyscyplin naukowych, które prowadzą badania nad chrześcijaństwem. Seminaria mają formułę: spotkanie z ekspertem + konwersatorium.