Nasze sukcesy

W Instytucie realizuje się lub niedawno zrealizowano 19 prestiżowych projektów badawczych, w tym 10 projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (7 w ramach programu OPUS, 3 w ramach programu PRELUDIUM oraz 2 w ramach programu FUGA), 5 projektów finansowanych ze środków MNiSW (2 projekty własne i 3 projekty promotorskie), 1 projekt finansowany ze środków FNP w ramach programu „Mistrz” oraz 1 projekt badawczy finansowany ze środków FWF Der Wissenschaftsfonds w ramach programu Einzelprojekte.