Dyrektor Instytutu Filozofii i Kognitywistyki 

dr hab. Maciej Witek, prof. US 

tel. (91) 444 32 86

Wicedyrektor Instytutu Filozofii i Kognitywistyki 

dr Artur Kosecki

tel. (91) 444 32 89