Dyrektor Instytutu Filozofii i Kognitywistyki 

dr hab. Maciej Witek, prof. US 

tel. (91) 444 32 86

 

Wicedyrektor Instytutu Filozofii i Kognitywistyki 

dr Małgorzata Wrzosek 

tel. (91) 444 33 41