PROFESOROWIE

prof. dr hab. Jaromir Brejdak                   filozofia egzystencji/philosophy of existence

jaromir.brejdak@usz.edu.pl

Ważniejsze publikacje…

 

prof. dr hab. Tadeusz Szubka                   metodologia filozofii/ methodology of philosophy

tadeusz.szubka@usz.edu.pl

Ważniejsze publikacje…

 

prof. dr hab. Ireneusz Ziemiński                historia filozofii/ history of philosophy

ireneusz.zieminski@usz.edu.pl

Ważniejsze publikacje...

 

prof. dr hab. Renata Ziemińska                 epistemologia/epistemology

renata.zieminska@usz.edu.pl

Ważniejsze publikacje…

PROFESOROWIE UCZELNI

dr hab. prof. US Mirosław Rutkowski           etyka/ethics

miroslaw.rutkowski@usz.edu.pl

Ważniejsze publikacje…

 

dr hab. prof. US Krzysztof Saja                     metaetyka/metaethics

krzysztof.saja@usz.edu.pl

Ważniejsze publikacje…

 

dr hab. prof. US Adriana Schetz                kognitywistyka/cognitive science

adriana.schetz@usz.edu.pl

Ważniejsze publikacje..

 

dr hab. prof. US Maciej Witek                   pragmatyka/pragmatics

maciej.witek@usz.edu.pl

Ważniejsze publikacje…

ADIUNKCI – DOKTORZY HABILITOWANI

dr hab. Wojciech Krysztofiak                      logika/logic

wojciech.krysztofiak@usz.edu.pl

Ważniejsze publikacje…

 

dr hab. Karol Polcyn                                   filozofia umysłu/ philosophy of mind

karol.polcyn@usz.edu.pl

Ważniejsze publikacje…

 

ADIUNKCI – DOKTORZY

dr Artur Kosecki                                           ontologia/ontology

artur.kosecki@usz.edu.pl

Ważniejsze publikacje…

 

dr Wacław Janikowski                                 metaetyka/metaethics

wacwal.janikowski@usz.edu.pl

Ważniejsze publikacje…

 

dr Małgorzata Wrzosek                               kognitywistyka/cognitive science

malgorzata.wrzosek@usz.edu.pl

Ważniejsze publikacje…

ASYSTENCI

mgr Maja Kasjanowicz                                pragmatyka/pragmatics

maja.kasjanowicz@usz.edu.pl

Ważniejsze publikacje…

 

dr Mateusz Włodarczyk                            kognitywistyka/cognitive science

mateusz.wlodarczyk@usz.edu.pl

Ważniejsze publikacje…

 

dr Katarzyna Ciarcińska 

katarzyna.ciarcinska@usz.edu.pl

Ważniejsze publikacje…

WYKŁADOWCY

mgr Karina Olejarz

karina.olejarz@usz.edu.pl