Interdyscyplinarne Laboratorium Badań nad Chrześcijaństwem, Instytut Nauk Teologicznych US, Szkoła Doktorska US wraz z Interdyscyplinarnym Kołem Szkoły Doktorskiej US zaprasza wszystkich doktorantów i studentów do uczestnictwa w VI Doktorancko-Studenckim Seminarium Naukowym pt. „Tajemnice nauczania Soboru Watykańskiego II o mediach”.

Stacjonarnie:

1 lutego 2023, godz. 16:30

Instytut Nauk Teologicznych US

ul. Pawła VI 2

On-line:

MS Teams

 

Gościem i ekspertem seminarium będzie p. dr hab. Józef Majewski, prof. UG pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego, teolog, antropolog mediów, kierownik Zakładu Dziennikarstwa i Mediów w Instytucie Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej. Spotkanie będzie moderował ks. dr hab. Andrzej Draguła prof. US, Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Teologicznych US.

Seminarium Naukowe odbędzie się w formule hybrydowej.

 

Obowiązkowe zapisy do 30 stycznia: https://tiny.pl/wpplh

Zarejestrowani uczestnicy otrzymają wiadomość potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia oraz tekst do lektury przed seminarium wraz z nagraniem (przesłane materiały będą podejmowane podczas spotkania) oraz link do wydarzenia on-line.

Za udział w seminarium uczestnicy otrzymują imienny certyfikat.

 

Zapraszamy do śledzenia informacji: https://tiny.pl/wp8z6

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: kaciaryna.bychak@phd.usz.edu.pl lukasz.paluch@phd.usz.edu.pl

 

Interdyscyplinarne Laboratorium Badań nad Chrześcijaństwem to wspólna inicjatywa doktorantów Szkoły Doktorskiej US i pracowników naukowych INT oraz Interdyscyplinarnego Koła Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego. Celem Laboratorium jest stworzenie przestrzeni do wymiany doświadczeń, naukowej dyskusji i wspólnego poszukiwania nowych rozwiązań w obrębie szeroko pojętych badań nad chrześcijaństwem w ujęciu interdyscyplinarnym. Do udziału w Laboratorium zapraszamy zarówno ekspertów, jak i młodych naukowców z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych.

Seminaria Doktorancko-Studenckie w Instytucie Nauk Teologicznych US są jednym z działań w ramach Laboratorium, ich celem jest poszerzenie możliwości metodologicznych doktorantów i studentów teologii oraz innych dyscyplin naukowych, które prowadzą badania nad chrześcijaństwem. Seminaria mają formułę: spotkanie z ekspertem + konwersatorium.

W ramach Laboratorium odbyło się już seminarium naukowe z udziałem:

  • p. prof. Dariusza Kosińskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. Performatywność w badaniach teologicznych;
  • ks. prof. Mariusza Rosika pt. Krytyka redakcji (Redaktionsgeschichte) i elementy innych metod badań tekstu biblijnego na podstawie wybranych przykładów;
  • p. prof. Jerzego Sojki pt. Interkonfesyjność jako problem metodologii teologicznej;
  • p. prof. Doroty Zdunkiewicz-Jedynak pt. Nie wszyscy tak samo rozumiemy słowa O potrzebie negocjowania znaczeń wyrazów w komunikacji (religijnej);
  • p. prof. Magdaleny Zowczak pt. Ścieżki homo religiosus w odczarowanym świecie. Próba rozpoznania.