Fundacja Academicon ustanowiła nagrodę za najlepszą książkę filozoficzną roku i jest organizatorem konkursu o tę nagrodę. Od 6 lutego można zgłaszać książki do konkursu, który zostanie rozstrzygnięty w Światowy Dzień Filozofii 2023 podczas uroczystej gali. Partnerami medialnymi nagrody są magazyn „Filozofuj!” i Wydawnictwo Academicon.

Organizator zaprasza wydawnictwa i instytucje naukowe do nadsyłania zgłoszeń do konkursu na najlepszą książkę filozoficzną roku 2022.

Nagrodzie patronuje postać Kazimierza Twardowskiego, wybitnego filozofa, dydaktyka i organizatora nauki, twórcy słynnej na całym świecie Szkoły Lwowsko-Warszawskiej.

 

Czyniąc przedmiotem swych badań samą prawdę, rozświetlając drogi ku niej wiodące, tworząc teorię naukowego poznania, filozofia staje się sojuszniczką i przewodniczką wszystkich, którzy na jakimkolwiek polu dociekań ludzkich dążą ku prawdzie.

Kazimierz Twardowski

 

Do konkursu może zostać zgłoszona praca z zakresu filozofii, która została opublikowana w języku polskim w roku poprzedzającym rok zgłoszenia do Nagrody i jest to jej pierwsze wydanie. Szczegółowe zasady przeprowadzenia konkursu znajdują się na oficjalnej stronie konkursu.

Tegoroczne eliminacje stanowią pierwszą edycję konkursu. Organizator planuje przeprowadzać kolejne edycje w następnych latach. Ogłoszenie zwycięzcy odbędzie się na uroczystej gali z wydarzeniami towarzyszącymi. Nabór do tegorocznej edycji konkursu potrwa do 30 marca, a ogłoszenie wyników nastąpi 16 listopada (w Światowy Dzień Filozofii) podczas uroczystej gali, która odbędzie się w Lublinie.

 

Harmonogram pierwszej edycji:

6 lutego – otwarcie naboru zgłoszeń

30 marca – zamknięcie naboru zgłoszeń

do 30 września – ogłoszenie trójki finalistów

16 listopada – uroczysta gala, ogłoszenie zwycięzcy i przekazanie nagród

 

Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda w postaci 40 tys. zł.

 

Cały projekt jest realizowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2022”.

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do konkursu zachęcamy do zapoznania się z oficjalnym regulaminem na stronie: nagroda-twardowskiego.pl.

 

Patronami wydarzenia są:

● Prezydent Miasta Lublin (patronat honorowy)

● Magazyn „Filozofuj!”

● Wydawnictwo Academicon

● TVP3 Lublin

● Radio Lublin

● Forum Akademickie

● Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

● Instytut Filozofii, Uniwersytet Gdański

● Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

● Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski

● Instytut Filozofii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

● Instytut Filozofii, Uniwersytet Zielonogórski

● Instytut Filozofii, Uniwersytet Szczeciński

● Wydział Filozofii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

● Instytut Filozofii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

● Instytut Filozofii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

● Centrum Badań nad Tradycją Szkoły Lwowsko-Warszawskiej

 

Organizator konkursu, Fundacja Academicon, to instytucja podejmująca działania na rzecz nauki, w tym jej popularyzacji, upowszechniania i promocji. Od 2015 r. jest wydawcą dwumiesięcznika „Filozofuj!”, którego misją jest zapoznawanie czytelników z zagadnieniami filozoficznymi w sposób wielostronny i przystępny