Dr Małgorzata Wrzosek z Instytutu Filozofii i Kognitywistyki oraz grupy badawczej Cognition & Communication Research Group (CCRG) otrzymała grant Narodowego Centrum Nauki w ramach programu MINIATURA. Dzięki otrzymanym środkom finansowym dr Wrzosek zrealizuje staż badawczy w Department of Anatomy, Physiology and Cell Biology na University of California Davis (CA, USA), podczas którego będzie realizować projekt „Drugi mózg” w kontekście ucieleśnionego poznania (The “second brain” in the context of embodied cognition). Więcej o projekcie dr Małgorzaty Wrzosek można przeczytać na stronie internetowej CCRG http://ccrg.usz.edu.pl w zakładce „Projects”.